Van Ma na dogter – 32 jaar se genotvolle oefening

“In 1984 het my Mammie, Beppie van de Linde, as een van die eerste lede in Parow (Wes-Kaap) aangesluit en wel by klasse van Instruktriese Ria Maritz.
Sy was toe 69 jaar oud en het ‘n baie aftiewe lid gebly tot en met 1999.
Die groepie was baie bedrywig nie net met saaloefeninge nie maar hulle het die klub verteenwoordig op vele dorpsfeeste asook by verskeie  privaat geleenthede waar hulle dan gevra is om op te tree.

In 2003 is my mammie oorlede en in 2004 het ek aangesluit en was Ria Maritz nogs steeds die instruktriese tot 2018 toe sy die leisels oorgegee het aan haar skoondogter,  Juliana Le Roux Maritz.
Daarna oefen Ria nou saam met ons onder Juliana se uitstekende leiding.

Met die Corona Pandemie het Juliana daarvoor gesorg dat ons weekliks visuele oefeninge gekry het.
Die ontelbare voordele van ons programme is wat verstand en liggaam nie net in balans bring nie maar ons beslis fiks en gesond hou.

Tydens die pandemie het ek ‘n ernstige bekkenbeenonsteking ontwikkel en volgens my dokter was my volkome vinnige herstel grootliks te danke aan die oefeninge wat ons doen.

Die feit dat lede nou eers op ouderdom 90 hul erelid- sertifikate kan ontvang dui daarop dat die groot getal 80 plussers, waarvan ek self nou een is, nog aktief oefen.

Ten laaste, tussen my Mammie en myself lê daar nou tenminste al 32 jare van heerlike aktiewe deelname.
My hartlike dank aan al die betrokkenes en Voorspoed vir die jare vorentoe.”

Coby van de Linde

Liggaamsoefening ook goed vir die brein

Prof Wayne Derman, direkteur van die Instituut vir Sport- en Oefening-geneeskunde (ISOG) aan die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe het hierdie brokkie inligting gedeel oor die effek van oefening op die brein.

Ons weet goed hoeveel voordele oefening vir jou fisiese gesondheid inhou – dit hou jou gewig in toom, verminder jou risiko vir hartsiekte en tipe 2-diabetes, en bied selfs beskerming teen party tipes kanker. Nuwe wetenskaplike bewyse kom nou ook aan die lig van die voordele wat oefening vir jou geestesgesondheid inhou.

Wêreld Beweeg vir Gesondheid-dag word op 10 Mei gevier. Hierdie jaarlikse wêreldwye inisiatief is deur die Wêreldgesondheidsorganisasie begin om die belangrike rol te beklemtoon wat liggaamsoefening in gesondheid en algehele welsyn speel.

“Navorsing toon dat deur vir slegs 150 minute (twee en ‘n half uur) per week te oefen teen ‘n matige-intensiteit (loop ingesluit), jy jou risiko verminder om vroeg te sterf aan van die vernaamste doodoorsake. Dit kom nou aan die lig dat fisiese oefening ook ‘n beskermende effek het op die brein en senuweefsel, en jou kanse verlaag om neurologiese toestande te ontwikkel,” sê prof Wayne Derman, direkteur van die Instituut vir Sport- en Oefening-geneeskunde (ISOG) aan die Universiteit Stellenbosch se Fakulteit Geneeskunde en Gesondheidswetenskappe.

“Ons weet al vir ‘n geruime tyd dat oefening kan help vir slaap, dit kan angstigheid verlaag en dit kan selfs jou gemoedstoestand en geheue verbeter. Nuwe navorsing toon nou dat dit ook beskerming kan bied teen demensie en voordelig kan wees in die behandeling van depressie,” verduidelik Derman.

Hy vestig die aandag op van die nuutste navorsing oor hierdie onderwerp:

‘n Multinasionale studie, wat ook data van Suid-Afrikaanse deelnemers insluit, is onlangs in die Journal of Experimental Gerontology gepubliseer en beklemtoon die gevare daaraan om onaktief te wees. Die navorsers het bevind dat mense wat vir meer as agt ure ‘n dag sedentêr (onaktief) is, ‘n 1.56 keer hoër kans het om geheueverlies en ander simptome van matige kognitiewe verswakking (MKV) te ervaar. MKV kan ‘n voorloper wees van neurologiese toestande soos Alzheimer se siekte.

‘n Finse studie wat verlede maand in die joernaal Age and Ageing gepubliseer is, toon dat lae vlakke van fiksheid met ‘n verhoogde risiko vir demensie verband hou. Die studie het meer as 2000 Finse mans vir ‘n gemiddelde tydperk van 22 jaar gevolg, en het bevind dat diegene met ‘n hoe kardiorespiratoriese fiksheid (VO2max meer as 36.5 ml/kg/min) ‘n 20% laer risiko gehad het om demensie te ontwikkel as mans met ‘n lae kardiorespiratoriese fiksheid (VO2max minder as 23.7).

Die beskermende effek van oefening op die brein is in nog ‘n studie bevind. Chinese navorsers het onlangs in die joernaal Neural Plasticity berig dat oefening die progressie van kognitiewe verswakking in ouer bevolkingsgroepe kan verstadig, en moontlik ‘n koste-doeltreffende behandeling kan bied in die stryd teen demensie.

Navorsers van Noorweë het die resultate van 23 vroeëre studies gekombineer wat die effek van oefening op depressie ondersoek het. Hulle het in die Journal of Affective Disorders berig dat oefening ‘n betekenisvolle effek op depressie het in vergelyking met geen intervensie, maar dit was nie heeltemal so effektief soos sielkundige behandeling of antidepressante medikasie nie. Hulle stel voor dat oefening saam met tradisionele intervensies ingespan word om depressie doeltreffend te behandel.

“Hierdie navorsing dra by tot die reeds lang lys van voordele wat oefening vir die liggaam en brein inhou. Dit is ‘n koste-doeltreffende en toeganklike intervensie wat enigeen kan gebruik om nie net die kwantiteit, maar ook die kwaliteit van hul lewe te verbeter,” sê Derman ter afsluiting.

 

Skete en pyne en nie meer lus vir die lewe nie?

Wilna Tromp sê die oefening “verminder styfheid en pyn in my gewrigte en emosioneel jy voel weer lus vir die lewe. Dankie.” 💃🎼

Elizabeth van Zyl sê weer die “Oefening hou my gesond en soepel, en is goed vir my bloedsomloop.

Saretta Breedt “beveel dit regtig aan. Dit gee weer daardie oemf in jou lewe.😀”

Fun Facts about SeniorFit60+

Here are some fun facts about SeniorFit60+ that you might find interesting.

Fun Fact 1: SeniorFit60+ turns 41 on 1 September 2021

The club started in 1980 and is still going! In 2020, with the national COVID lockdown, it was the first time in its history that classes had to be suspended.

Fun Fact 2: Our most senior  active member turns 88 in June 2021

More about this mystery person in coming soon…

Fun Fact 3: Age never stopped us from having fun

The graph below indicates the ages of the members that have returned in 2021 after the ease of the lockdown on senior citizens..

 

Fun Fact 4: This SeniorFit60+ website was designed by a 54 year old male, born before computers who never had any formal training in web development.

It only goes to show that you don’t have to be educated to be good at what you do. Physical fitness classes at SeniorFit60+  is pretty much the same as building websites. The more you do it, the easier it gets. And the more fun you’ll have!


 

Watch this space as we will add more fun facts soon.

 

How SeniorFit60+ can change your life

Social issues can have a significant impact on life and both physical and mental health of seniors. Some of the major contributors to social and psychological problems for seniors are discussed below:

Loneliness from losing a spouse and friends

Being alone is not the same as loneliness. One can feel lonely in a room full of people.

At SeniorFit60+ we take that lonely feeling away. From the moment you walk in, you will meet a group of friendly, cheerful people and making friends is easier than you think.

Difficulty coping and accepting physical changes of aging

Change is inevitable, and as we get older it also become more obvious. We are no longer capable of doing the things we could when we were younger. At SeniorFit60+ we accept that. We know that. And we will never expect you to do something your body cannot do. If truth be told, we all have something we cannot do anymore. You are not alone.

Frustration with ongoing medical problems and increasing number of medications

Most people have a hobby. Some collect stamps. Others collect coins. But as we get older, most of us have one hobby. Collecting pills and capsules. But the reality is that most of these pills and capsules may not be needed if we change the way we do things. At SeniorFit60+ we offer an alternative lifestyle, by keeping your mind busy, your body active and your spirit in the clouds. While most doctors will tell you that ailments can be reduced by a healthy lifestyle, some of our members can actually prove it.

Social isolation as adult children are engaged in their own lives

If Moses does not go to the mountain, the mountain must come to Moses. Or something like that. In a modern world where husband and wife both have to work to make ends meet, we often find ourselves alone and not seeing our children. Some might even make us feel like a burden. This feeling of not belonging or not being wanted is a major cause of depression. At SeniorFit60+ we offer you a place to belong to. You are part of a club. You are part of our gang. And we are pretty awesome!

Boredom from retirement and lack of routine activities.

If you are living alone, or in a retirement home and feeel the need to “get out and do something”, we can help you get your social life back in routine. At SeniorFit60+ we offer routine fitness classes in Parow and Bellville from 09:00 to 10:00. Just scroll down to the end of this screen for more information.

These factors can have a negative impact on overall health of an older individual. Addressing these psychosocial problems is an integral component of the fitness programs we offer at SeniorFit60+.

Am I too old to get started?

NO!!! Go for It!

A senior man jumps in the air.

No matter what your age, exercise is good for you. It’s never too late to start, and you can benefit from strength and resistance training, stretching and flexibility exercise, and endurance and aerobic exercises. Find exercise that you enjoy that fits into your schedule and get started!

Can Exercise Improve Mood?

Senior couple enjoys a bike ride.

Exercise has been shown to improve mood. Depression is common in older adults, and exercise can have an antidepressant effect. It is thought that exercise may increase serotonin in the brain, which leads to better moods and less depression.

What Happens to Our Joints As We Age?

An illustration showing the differences between a normal, healthy joint, a joint affected by osteoarthritis, and one affected by rheumatoid arthritis.

Osteoarthritis becomes more common as we age – about 27 million people in the U.S. have osteoarthritis, a condition in which the cartilage between the joints breaks down, causing stiffness, pain, and loss of movement in the joints. One of the best ways to manage osteoarthritis is to stay active and maintain a healthy weight. Lack of movement contributes to stiffness and weak joints. Exercises include those for range of motion and flexibility, endurance, and strength.

What Happens to Bones As We Age?

Illustration shows normal bone density and weakened bone affected by osteoporosis.

As we age, bone density decreases as well and can lead to osteoporosis, a condition in which the bones become fragile and weak, and are more prone to fractures. More than 40 million Americans have or are at risk for osteoporosis, and it is more common in women than in men. Exercise can increase bone strength and density. Weight-bearing activity in particular is useful as this causes the bones to work harder. Strength training as well strengthens muscles and helps strengthen bones.

What Happens to Balance As We Age?

A woman balances and practices Tai Chi.

As we age, balance decreases and falls can lead to fractures. The National Institutes of Health estimates more than one-third of people over the age of 65 fall each year, often resulting in injuries such as hip fractures which are a major cause of surgeries and disability among the elderly. Balance and strength exercises can help maintain balance and reduce the risk of falling.